Peruselämiseen riittävästi rahaa

Maamme julkinen talous ja hyvinvointi rakentuvat vientiteollisuudesta saaduista tuloista sekä työstä ja yrittämisestä maksetuista veroista. Eduskunnan tulee huolehtia, että valtion velkaantuminen ei jatku. Samalla tulee turvata hyvinvointiyhteiskunnan perustehtävät. Verorahat tulee kohdentaa tärkeimpiin kohteisiin, kuten turvallisuuteen, koulutukseen sekä suomalaisiin vähäosaisiin, vanhuksiin, lapsiperheille, sairaille ja vammaisille.

Veropolitiikalla varmistetaan, että jokaisen työssäkäyvän suomalaisen palkasta jää riittävästi rahaa peruselämiseen. Kansalaisten taloustaitoja ja oman talouden hallintaa tulee vahvistaa, jotta jopa 388 000 maksuhäiriöisten määrää saadaan alennettua.