Perushuoltovarmuus turvattava

Lähiaikojen erilaiset kriisit ovat osoittaneet perushuoltovarmuuden heikot kohdat. Huoltovarmuuskysymyksille on annettava suurempi painoarvo kuin liian kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalle. Ratkaisuja on tehtävä niin kuntien, hyvinvointialueiden kuin valtionkin tasolla.

Suomen olosuhteissa mm. lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa ja maan sisäiset etäisyydet ovat pitkät. Kohonneet energiakustannukset vaikuttavat niin tavallisten ihmisten maksukykyyn ja ostovoimaan kuin yritystenkin kilpailukykyyn, jonka takia energiaverot tulisi laskea EU:n minimitasolle. Monipuolinen, hajautettu ja omavarainen energiatuotanto tukee osaltaan Suomen huoltovarmuutta.