Perusturvallisuuden tunne

Kansalaisten perusturvallisuuden tunteen tulee olla vahva ja poliittisilla päätöksillä tulee vahvistaa ja tukea tätä tunnetta. Kansallisen edun turvaamisen tulee olla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähtökohtana.

Kansallinen puolustus on vahva peruskivi, mihin kansainvälinen puolustusyh-
teistyö tuo uskottavuutta muuttuneessa maailman tilanteessa. Myös Suomeen kohdistuviin hybridioperaatioihin ja kyberhyökkäyksiin tulee suhtautua vakavasti.
Suomen sisäiseen turvallisuuteen on noussut uusia uhkia mm. järjestäytyneen rikollisuuden ja maahanmuuttajanuorten väkivaltaisten jengien muodossa. Näihin tulee puuttua päämäärätietoisella politiikalla ja taattava poliiseille riittävät määrärahat.